Operations excellence

Operations excellence
Operations excellence
Operations excellence

Aankoopmanagement

De aankoop van goederen en diensten speelt een essentiële rol in je bedrijf en heeft een grote impact op zowel de kosten als het operationele resultaat.

  • Kennen we de strategische leveranciers? 
  • Wordt het begrip Total Cost of Ownership (TCO) toegepast?
  • Hebben we het aantal leveranciers gerationaliseerd?
  • Sourcen we in lageloonlanden?
  • Beheren we de leveranciers met KPI’s?

Allemaal vragen die noodzakelijk zijn om een degelijk aankoopbeleid om te zetten in de praktijk.

Lean en wendbare processen

Je bent als bedrijf actief op een sterk veranderende en veeleisende markt, zowel nationaal als internationaal. De concurentie is pertinent aanwezig.
Hoe kan je je onderscheiden?
Hoe ben je de competitie voor?
Door excellente processen aan te wenden.
Deze zijn ontdaan van alle nutteloze activiteiten en geven een maximale efficientie, hetgeen resulteert in een optimale kost

Operational intelligence

Er is in je bedrijf enorm veel data aanwezig.
Maar is dit gekend? En waar zit die? En is die direct bruikbaar?
Door het definiëren van de kritische processen in je bedrijf kan een “dashboard” worden opgezet. Het geeft je dan een globaal (management-niveau) of detail (werkvloer) overzicht van de situatie en helpt je de juiste beslissingen te nemen. We vormen hierbij de data om in informatie, en integreren dit in de dagelijkse operaties, bruikbaar voor iedereen.